Ganzi mountains
Ganzi mountains

View from Dajin monastery, Ganzi, Kham Region

Ganzi mountains

View from Dajin monastery, Ganzi, Kham Region